MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
8:30-9:20CalculusCalculus
9:30-10:20Comp EngineeringComp EngineeringComp Engineering
10:30-11:20EconomicsCalculusEconomicsCalculusEconomics
11:30-12:20
Lunch
12:30-1:20ProgrammingProgrammingProgrammingProgrammingComp Engineering
1:30-2:20